[Revit] Làm việc nhóm Workset trong Revit

Khi làm các mô hình lớn các bạn bắt đầu quan tâm đến vấn đề Workset trong Revit. Nhưng khi bắt tay vào làm các bạn gặp nhiều khó khắn như là Không tạo được workset trong Revit Không Save file được file trong workset Không đồng bộ được vào Server File local bị hỏng […]

[Revit] Chuyển file Workset thành file Project

Các gặp khó khăn khi chuyển file workset cho khác hàng, các bạn nhận file Workset không mở được, không nhìn thấy đối tượng, không chỉnh sửa được. Đề giúp các bạn vượt qua khó khăn này, Huytraining tiếp tục chia sẽ thủ thuật, Chuyển file Workset thành file dự án bình thường để các […]

Scroll Up