[BIM CENTER] Hướng dẫn Triển khai thép cột

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tổng quan triển khai thép cột Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

[BIM CENTER] Hướng dẫn Triển khai mặt bằng

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tổng quan triển khai mặt bằng Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

[BIM CENTER] Hướng dẫn Liên kết Autocad với Revit

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tạo Liên kết Autocad với Revit BIM CENTER Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

Huytraining ra mắt khóa học Online Revit Structure cho nhà cao tầng

Huy training ra mắt khóa học Biện pháp thi công bằng Revit của giảng viên Mai Kim Thắng Giới thiệu Những đặc điểm nổi biệt mà Revit Structure sẽ mang lại cho bạn khi vận dụng vào công việc triển khai bản vẽ kết cấu:  Tận hưởng sự tự động do công nghệ Bim […]

Scroll Up