Nội dung đào tạo Revit cho doanh nghiệp

Hiện nay, Huytraining Chia sẽ nội dung đào tạo Revit cho doanh nghiệp Nội dung đào tạo các bạn xem thêm ở đây Nội dung đào tạo Revit cho doanh nghiệp from Huytraining   Một số hình ảnh đào tạo tại doanh nghiệp của Huytraining     Nội dung đào tạo Revit kiến trúc cho […]

[Revit] Làm việc nhóm Workset trong Revit

Khi làm các mô hình lớn các bạn bắt đầu quan tâm đến vấn đề Workset trong Revit. Nhưng khi bắt tay vào làm các bạn gặp nhiều khó khắn như là Không tạo được workset trong Revit Không Save file được file trong workset Không đồng bộ được vào Server File local bị hỏng […]

[Thư viện Revit] Tổng hợp các website down family cho Revit

Tổng hợp những website chứa thư viên cho Revit. Rất nhiều, các bạn từ từ khám phá. Huytraining sẽ không chịu trách nhiệm về việc full ổ cứng của các bạn. Thư viện website của  Huytraining Tổng hợp các website thư viện của Huytraining Thư viên khủng long ở đây: các bạn kích vào G+ […]

Scroll Up