Khối lượng đào móng trong Revit

Tính khối lượng đất đào trong Khá phúc tạp như Khối lượng đất đào tính bằng tay rất vất vã và không được chính xác Khối móng phải đào vát Dùng địa hình trong Revit rất khó thực hiện Vì vậy, bạn Phạm Anh Tuấn chia sẽ thủ thuật, tính khối lượng đào móng trong […]

Scroll Up