[Revit + Lumion] Biệt Thự trên đồi

Giới thiệu 1 công trình trình giảng viên Bảo Vương Biệt thự ở trên đồi kết hợp giữa Revit và lumion để ra một kết quả tuyệt với Hình ảnh Render Video phối cảnh bằng Lumion   Mốt số công trình khác của Bảo Vương xem thêm ở đây Tham gia khóa học Render trong […]

[Revit] Tổng hợp tools liên kết Revit to Lumion

 Huytraining tổng hợp tools hỗ trợ liên kết giữa Revit và lumion.  – Các phiên bản Revit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 –  Các phiên bản Lumion 5 , 6 Link down cuối bài viết Hướng dẫn xuất mô hình từ Revit qua Lumion ở đây https://www.youtube.com/watch?v=DYO8I1Vf8ns  Các sản phầm từ Revit qua […]

Scroll Up