[BIM CENTER] Hướng dẫn Triển khai thép cột

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tổng quan triển khai thép cột Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

[BIM CENTER] Hướng dẫn Triển khai mặt bằng

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tổng quan triển khai mặt bằng Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

[BIM CENTER] Hướng dẫn Liên kết Autocad với Revit

Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tạo Liên kết Autocad với Revit BIM CENTER Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai nhà cao tầng theo BIM ở đây https://www.huytraining.com/course/trien-khai-va-quan-ly-nha-cao-tang-trong-revit-structure

Scroll Up