Dùng Dynamo lấy tọa độ cọc

Việc lấy tọa độ cọc trong revit hiện nay rất khó khăn phải viết add in hoặc dùng dynamo. Huytraining chia sẽ bạn cách dùng dynamo để lấy được các thông tin mà bạn chưa lấy được trong Revit nữa Link down mời bạn vào đây từ khóa tìm kiếm Lấy đọa độ cọc tag […]

Hướng dẫn down và cài đặt các Add in cho Revit

Hướng dẫn sử dụng các Add in của Revit bạn cài đặt các add in bị lỗi không chạy, Hoặc cài đặt các add in hoặc extension trong Revit mà không xuất hiện bạn xem đoạn 6:00 để hướng dẫn tìm lại đường dẫn cho các add in này     Nếu các bạn chưa […]

[Revit] Tổng hợp tools liên kết Revit to Lumion

 Huytraining tổng hợp tools hỗ trợ liên kết giữa Revit và lumion.  – Các phiên bản Revit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 –  Các phiên bản Lumion 5 , 6 Link down cuối bài viết Hướng dẫn xuất mô hình từ Revit qua Lumion ở đây https://www.youtube.com/watch?v=DYO8I1Vf8ns  Các sản phầm từ Revit qua […]

Revit Extensions Site Designer 2016 2017

Hướng dẫn cài đặt và link down Revit Extensions Site Designer 2016 2017 Tools Site Designer là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho Quy hoạch, địa hình trong revit. Từ phiên bản 2016, Autodesk đã bổ sung công cụ Extensions Site Designer vào phần mềm Revit, Nhưng hiện nay, nhiều bạn không tải […]

Revit Extensions phiên bản 2014 2015 2016 2017 2018

Bộ Tools Extensions hỗ trợ Revit phiên bản 2014 2015 2016 2017 2018 Máy bạn đang sử dụng phiên bản nào thì cái đúng phiên bản đó. Ví dụ: bạn sử dụng Revit phiên bản 2015 thì chọn Extension 2015 để sử dụng. Chúc các bạn vui vẻ. Bổ sung: Extention 2017 2018 không có […]

Scroll Up