[Revit] Tools CSIxRevit 2014 2015 2016 2017

Hãng Computers and Structures, Inc (CSI) vừa cho ra mắt công cụ CSiXRevit mới, liên kết cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa ETABS® / SAP2000 và Autodesk Revit® Structure. Cụ thể có 4 quy trình khác nhau trong việc trao đổi dữ liệu như sau: Xuất từ Revit Structure để tạo ra mô hình […]

Scroll Up