Tổng hợp mẫu ghi chú thép theo TCVN trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hướng dẫn Nguyễn Hoàng anh

Tạo tag thép theo TCVN trong revti

Làm sao ghi chú thép theo TCVN

Link down family Tag thep theo TCVN ở Revit

tạo hình tròn trong ghi chú thép

Đánh số thép trong Revit

Xem full khóa học tại đây

Link tải file bài tập tại đây

Tổng hợp Link down

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up