Tổng hợp các tiêu chuẩn thiết kế tại HuytrainingKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Huytraining tiếp tục tạo một thư viện sống gồm các tiêu chuẩn được nhắc tới hoặc ghi chú trong các khóa học của Huytraining. thư viện sẽ được cập nhật liên tục tại đây cho các khóa học đang có hoặc chuẩn bị ra mắt.

  • Tổng hợp TCVN về thiết kế trong khóa học Huytraining
  • Tổng hợp tiêu chuẩn thiết kế của Mỹ, Nga, Euro, … trong khóa học của Huytrianing
  • Tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ sẽ cập nhật tại đây

1. TCVN 5574 2012 – Tiêu chuẩn Thiết kế BTCT

2.Tcvn 5575 2012 Thiết kế Kết cấu thép

3. TCVN 2737 – 1995 Tải trọng và tác động

4. TCXD 229 1999 – Chỉ dẫn tính toán phần động tải trọng gió theo TCVN 2737:1995

5. TCVN 9386 – 2012 Thiết kế công trình chịu động đất

6. Tiêu chuẩn thiết kế bê tông Nga – Snip 2.03.01-84

7. Eurocode 8 thiết kế động đất

8. Sổ tay kết cấu Vũ Mạnh Hùng

9. Đang cập nhật
Link down ở đây kích vào nút like hoặc G+ ở dưới đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up