Tổng hợp các bài vẽ và triển khai thép dầm trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Lý thuyết cơ bản về thép và thép dầm Nguyễn Hoàng Anh hướng dẫn

Triển khai dầm Nguyễn Thành Vương

Phần 1 Vẽ thép

Phần 2 Triển khai thép dầm

Xử lý đoạn giao nhau Trần Võ Bảo

 

Học bài bản Revit kết cấu bạn có thể tham gia vào khóa học này

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up