[Revit] Xử lý bảng thống kê quá nhiều số thépKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Thống kê thép cho loại thép tuyết tính

  • Nếu các bạn vẽ thép tuyến tính mỗi thay thép là một số thép. vì vậy bảng thống kê sẽ rất dài
  • Bảng thống kê dài thì đem vào bảng vẽ rất khó

Hôm nay, Giảng Viên Nguyễn Hoàng Anh chia sẽ bạn 1 thủ thuật nhỏ để rút ngắn bảng thống kê thép này lại

  • Sử dụng biến mark để thay thế biến rebar number trong bảng thống kê
  • Nhóm thép theo mark để rút ngắn bảng thống kê

Chúc các bạn thành công, link down cuối bài viết

Hướng dẫn vẽ family cho loại dầm này ở đây

Hướng dẫn vẽ thép cho loại dầm này ở đây

Còn nhiều thủ thuật khác nữa các bạn xem ở đây

Bài hoàn thành link down ở dưới đây, các bạn kích vào G+ hoặc like để nhận

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up