[Revit] Tạo Mass dầm hộp uốn congKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

  • Hiện nay, Huytraining đang đào tạo cho một số bạn về lĩnh vực cầu đường. Do cần nhiều thời gian để soạn giáo án, vì vậy, giảng viên soạn được phần nào sẽ up lên trước phần đó.
  • Bài trước, tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo dầm hộp thẳng, nhưng nếu sử dụng phương án đó thì không thể vẽ được các dầm hộp cong. Hôm nay, Tôi xin chia sẽ cho các bạn một phương pháp nữa để vẽ dầm họp cong, cong nhiều phương vẫn được.
  • Các bạn có thể xem bài trước ở đây:
  • https://revit.huytraining.com/revit-structure/revit-tao-family-dam-hop.html
  • Các bài học khác sẽ được cập nhật liên tục, các bạn theo dõi website tại www.huytaining.com để có bài học mới nhất.
  • Các bạn ủng hộ Huytraining cũng như tác giả để tác giả sớm hoàn thành khóa học này.
  • Chúc các bạn thành công

Link down family ở cuối bài viết

Tham gia khóa học tại đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up