[Revit] Hiệu chỉnh bảng thống kê thép trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Thông kê thép bạn gặp các vấn đề sau

 • Các bạn dùng công thức thống kê thép như sau
 • (Bar Diameter / 2 mm) ^ 2 * 10 ^ -6 * pi() * Total Bar Length * 7850 kg/m
 • Thống kê bằng công thức trên ra khối lượng thép không giống biến reinforcemment
 • Bảng thống kê dài quá
 • Những biến không cần thiết cần ẩn đi

Hôm nay Bạn Phạm Anh Tuấn Chia sẽ cho các bạn cách hiệu chỉnh bảng thống kê thép trong revit để giống với TCVN hơn

 • Làm tròn số để công thức tính khối lượng chính xác hơn
 • Làm gọn bảng thống kê
 • Thu nhỏ bảng thống kê
 • Tắt bật đường bao ngoài của bảng thống kê trong revit
 • Ẩn những biến thống kê không dùng
 • Hiệu chỉnh lại bảng thống kê trong Revit phù hợp với bảng thống kê thép theo TCVN
 • Tìm hiểu nhiều thông số hiệu chỉnh trong bảng thống kê revit

Chúc các bạn thành công !

Hướng dẫn video ở đây:

Tìm hiểu cách tạo bảng thống kê thép bạn có thể xem ở đây

Đón xem xem hướng dẫn khác  ở đây

Tải hình dạng thép giống bài hướng dẫn bạn down ở dưới đây, các bạn kích vào G+ hoặc like để nhận

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up