[Revit] Bài ví dụ về kết cấu thép trong revitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

 Huytraining tìm được một bài kết cấu thép trong revit nay chia sẽ với các bạn
Đây là model kết cấu thép dầm cột có tiết diện thay đổi, chưa có thực hiện triển khai các liên kết các bạn đang nghiên cứu kết cấu thép trong revit có thể tham khảo.
Nếu bên mình có model nào khác sẽ chia sẽ tiếp, các bạn cập nhật thông tin tại web www.huytraining.com
 revit-ket-cau-thep

bạn kích vào G+ để xuất hiện Link down

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up