Khối lượng đào móng trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Tính khối lượng đất đào trong Khá phúc tạp như

  • Khối lượng đất đào tính bằng tay rất vất vã và không được chính xác
  • Khối móng phải đào vát
  • Dùng địa hình trong Revit rất khó thực hiện

Vì vậy, bạn Phạm Anh Tuấn chia sẽ thủ thuật, tính khối lượng đào móng trong Revit để các bạn dễ thực hiện

  • Tính khối lượng đất đào
  • Tính khối lượng đất đắp
  • Phương pháp tính khối lượng
  • ……

Sau thủ thuật này, bạn sẽ thấy tính khối lượng tay và revit, bạn sẽ thấy sức mạnh của phần mềm này
Chúc các bạn học tốt

 

Một cách tính khối lượng khác các bạn xem ở đây

Đăng ký để nhận các video mới nhất ở đây

Tham gia khóa học về quy hoạch trong Revit bạn có thể tham khảo ở đây

 

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up