Family Hình dạng thép theo Tiêu chuẩn BS8666:2005Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hiện nay, Việc thống kê hình dạng thép các bạn vẫn còn gặp khó khăn. và chưa có một tiêu chuẩn nào cả, Huytraining chia sẽ bộ hình dạng thép theo tiêu chuẩn BS8666:2005. Trong khi chờ đợi Autodesk bổ sung tính năng thống kê hình dạng thép giống TCVN vào phần mềm Revit. Huytraining chia sẽ bộ thư viện hình dạng thép giúp theo tiêu chuẩn Anh cho các bạn giải quyết các vấn đề sau:

  • Giúp bạn giảm thời gian trong thống kê thép
  • Giúp các bạn không cần vẽ vẽ hình dạng thép
  • Không cần dùng Tools thống kê hình dạng
  • Bạn có thể dùng bất cứ phiên bản Revit nào (từ 2015 trở đi) vẫn có thể thống kê hình dạng thép được (không phụ thuộc vào add)
  • Các bạn có thể lấy hình dạng khác bạn có thể tìm thấy ở đây
  • https://revit.huytraining.com/revit-structure/revit-thu-vien-hinh-dang-thep.html

Một số Hình ảnh sử dụng thư viện hình dạng thép vào bảng thống kê

shape-code-rebar-bs8666

Hướng dẫn sử dụng xem chương 13 Revit Structure tập 2

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up