Bài mẫu kết hợp Robot và Revit Nhà văn phòngKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Tác giả: Lê Thanh Tuấn
Học viên lớp offline Robot Stuctural khóa tháng 6/2016 của Huytraining.
Học viên online Revit Structure
Face: https://www.facebook.com/tuan.le.1447342
Các bạn xem các bài của các học viên khác tại đây
http://goo.gl/Xc68SK
Link tham gia khóa học offline robot tại đây
http://goo.gl/1bga4j
Link tham gia khóa khọc online revit structure tại đây
http://goo.gl/G1MQqJ
Các bạn động viên tác giả để tác giả chia sẽ kiến thức của mình

Đây là công trình thực tế nhà Văn Phòng thực tế vẽ bằng Revit và tính bằng Robot

Có thể bạn thích?

Revit Trạm xử lý nước Học viên Ngô Nữ Quỳnh Trâm một học viên nữ trong lớp kết cấu chia sẽ thành quả khóa học của mình Revit Trạm xử lý nước thải from Huytraining ...
Trang thư viện seek autodesk đã sát nhập với bimob... Hiện nay thư viện seek autodesk đã chuyển về thư viện bimobject, làm nguồn thư viện Revit càng lúc càng phong phú, bây giờ bạn có thể vào thư viện của...
Revit Đồ Án Tốt Nghiệp Ký túc xá 15 Tầng... Đồ án tốt nghiệp của bạn: Nhật Quang Bạn tham gia khóa học offline Revit Structure tại Huytraining tại đây Bạn làm kiến trúc kết cấu và biện pháp ...
Tổng hợp các website thư viện của Huytraining... website chính thức www.huytraining.com Kênh youtube chính thức https://www.youtube.com/user/phanquochuy0706/featured Kênh face book chính ...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up