Quản lý hệ thống điện nước trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Nội dung video gồm:

  • Tạo hệ thống quản lý trong revit
  • Sắp xếp lại hệ thống trong revit
  • Kết nối các thiết bị hệ thống điện trong revit
  • Đặt tên các hệ thống quản lý trong Revit
  • Xem thêm phần quản lý hệ thống nước ở đây

Link down thư viện và bài thực hành ở đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up