Uninstall cho các sản phẩm của AutodeskKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

  • Các bạn tìm nhiều cách cài Revit và các sản phẩm Autodesk đều bị lỗi
  • Gở Revit ra cài lại Revit vẫn bị lỗi
  • Nút install không ấn được
  • Cả Revit nữa chừng bị đứng

Tất cả nguyên nhân trên là do bạn gở Revit chưa hết nên dẫn đến hiện tượng này. Nay Giảng viên Nguyễn Hoàng Anh chia sẽ cho các bạn một cách để gở bỏ hoàng toàn Revit để cài đặt không bị lỗi:

unintall-revit-1

  • Bước 1: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Uninstall Tool\R1
  • Bước 2: Chọn UninstallTool
  • Bước 3: Chọn phần mềm cần gở cài đặt
  • Bước 4: chọn Uninstall
  • Đây là cách tốt nhất để gỡ sạch sẽ một phần mềm của autodesk, để cài đặt lại làm không bị lỗi phần mềm
  • Chúc các bạn thành công

unintall-revit-3

Tổng hợp các cách sửa lỗi revit mình để ở đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up