Tổng hợp các tiêu chuẩn thệ hiện bản vẽ tại HuytrainingKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Nhiều bạn khi thể hiện bản vẽ các bạn thương có những vấn đề sau

 • Mình thể hiện bản vẽ đã đúng chưa?
 • Ký hiệu trong bản vẽ đã phù hợp với TCVN
 • Nét in trong bản vẽ đã phù hợp với TCVN không?
 • Cách đặt khung in như thế nào?
 • Cách bố cục bản vẽ ra sao?
 • Danh mục các ký hiệu trong bản vẽ
 • Ghi chú bản vẽ
 • Kiểu chữ và cỡ chữ trong bản vẽ
 • Cách đánh số tầng, cao động, cấu kiện
 • …….

Để giải quyết các vấn đề của các bạn, Huytraining tiếp tục tạo một thư viện sống gồm các tiêu chuẩn thể hiện bản vẽ phù hợp với TCVN. thư viện sẽ được cập nhật liên tục tại link này.

Link down cuối bài viết

 • Tiêu chuẩn Thiết kế được sử dụng trong khóa học của huytraining được cập nhật ở đây

1. TCVN 4455 1987 quy tắc ghi kích thước chữ tiêu đề -các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng trên bản vẽ

2. TCVN 4608 1988 chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

3. Tcvn 4612 1988 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – kết cấu bê tông cốt

4. TCVN 4614 1988 các bộ phận cấu tạo ngôi nhà kí hiệu qui ước trên bản vẽ xây dựng

5. Tcvn 5422 1991 kí hiệu đường ống

6. Tcvn 5570 1991 ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ

7. Tcvn 5671 1992 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng hồ sơ thiết kế kiến trúc

8. Tcvn 5686 1992 các kết cấu công trình xây dụng ký hiệu quy ước chung

9. Tcvn 5896 1995 các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và

10. Tcvn 6003 1995 cách ký hiệu công trình và các bộ phận công trình (cách đánh số tầng)

Link down ở đây kích vào nút like hoặc G+ ở dưới đây

https://www.fshare.vn/file/KVGD7OGX5K6U

11. Đang cập nhật

Có thể bạn thích?

[BIM CENTER] Hướng dẫn Triển khai thép cột... Giảng viên: Trần Quốc Cường hướng dẫn Tổng quan triển khai thép cột https://youtu.be/KwH3ZJEGHHg Xem full Tham gia khóa học quản lý triển khai n...
Nội dung đào tạo Revit MEP tại Huytraining Hiện nay, Huytraining Chia sẽ nội dung đào tạo Revit MEP cho doanh nghiệp Nội dung đào tạo các bạn xem thêm ở đây Nội dung đào tạo Revit MEP cho...
Những tính năng mới Revit 2018 và Revit 2018.1... Cập nhật những tính năng mới Revit 2018 và Revit 2018.1 Nội dung tính năng mới được tổng hợp ở đây Tính năng mới trong Revit 2018 from Huytra...
Family dàn giáo trong Revit Huytraining chia sẽ family giàn giáo để các bạn làm biện pháp thi công Thuộc tính family File down revit ở đây File...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up