Tổng hợp báo cáo về BIM – Report BIMKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

1. Report BIM 2016

Báo cáo BIM Quốc tế là phân tích toàn diện nhất về tình trạng của BIM trong lĩnh vực xây dựng Nước Anh

Báo cáo năm 2016 là nghiên cứu thứ sáu như vậy và với tập hợp các câu hỏi cốt lõi, chúng tôi có thể trình bày thành một bức tranh so sánh năm này qua năm độc đáo trên ý kiến của hơn 1000 chuyên gia trong ngành xây dựng.

Tài liêu này là miễn phí, báo cáo đầy đủ bây giờ đã có để tải về và bao gồm phân tích toàn diện ‘năm này phát hiện cùng với chuyên gia phân tích trội của một số xu hướng quan trọng.

 

 

 

 

Nguồn: https://www.thenbs.com

 

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up