Tạo các khổ giấy mới khi in bằng PDF trong Revit



Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

  • Nhiều bạn in ra PDF khác với những gì trong file Revit đang vẽ. Một phần nguyên nhân là do bạn chuyển sang PDF không đúng khổ giấy đã thiết lập trong Revit
  • Các bạn không tìm thấy khổ giấy như A0 hoặc A1 trong máy in PDF.
  • Giảng viên Nguyễn Hoàng Anh chia sẽ các bạn một thủ thuật để bổ sung khổ giấy bản vẽ vào máy in PDF để khắc phục các hiện tượng trên.
  • Chúc các bạn thành công.

Kết quả đạt được:

  • In được khổ in rộng như A1, A0
  • In được các khổ giấy tùy ý
  • Phóng to không bị vỡ hình

 

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up