[Revit] Thắc mắc và giải đáp (part #2)Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Tip 1: Thao tác với CAD file tham chiếu

Q: Tại sao thỉnh thoảng khi bạn tham chiếu CAD File để sử dụng trong Drafting View, bạn không thể chọn nó chuyển sang Foreground hay Background)?

Import

A: Khi tham chiếu với CAD File(ví dụ như một bản vẽ AutoCAD) để sử dụng trong Drafting View, để thấy được bản vẽ nó phải được tham chiếu (imported or linked) Current View Only.

Khi làm như vậy, bạn có thể di chuyển nó tới Foreground hoặc Background bằng cách chọn nó và lựa chọn trong Options Bar. Tuy nhiên, khi bạn tham chiếu (import) CAD File để làm nền tảng cho mặt bằng tổng thể hay địa hình (site plan or toposufe), hãy bảo đảm rằng bạn KHÔNG kích hoạt tùy chọn Current View Only. Nếu không bạn sẽ không thể chọn dùng bản vẽ để tạo dựng bề mặt địa hình được.


Tip 2: Ký hiệu cửa đi bằng Type / Ký hiệu cửa sổ bằng Mark:

Q: Làm thế nào để kí hiệu cửa đi bằng Type thay vì Mark; hay kí hiệu cửa sổ bắng Mark thay vì Type?

NHAN

A: Thông tin xuất hiện trong kí hiệu (tag) của cửa đi hoặc cửa sổ, cũng như hình thức kí hiệu được xác định bằng Revit Annotation Family được dùng cho cửa đi hoặc cửa sổ. Mặc định là kí hiệu cửa có hình oval với một Mark (số cửa) nằm giữa, trong khi kí hiệu cửa sổ có hình bát giác với loại cửa (Window Type) nằm giữa. Để trong kí hiệu cửa xuất hiện Type thay vì Mark, hoặc kí hiệu cửa sổ xuất hiện Mark thay vì Type, bạn cần phải load và sử dụng một

Family Annotation Component khác. Revit Architecture có một kí hiệu (tag) khác dành cho cửa sổ để làm việc này. Đối với cửa đi, bạn sẽ cần phải tạo ra một nhãn mới để dùng Type thay vì Mark. Cũng không khó:

 1. Mở nhãn cửa trong Revit Library.
 2. Khi nhãn mở trong Revit Family Editor, chọn kí hiệu (label).
 3. Trong Label Panel của Modify Label Ribbon ngữ cảnh, nhấp Edit Label
 4. Trong hộp thọai Edit Label chọn tham biến Type Mark và gán vào trong tham biến của kí hiệu (label) và loại bỏ tham biến Mark. Sau đó nhấp Ok
 5. Lưu thành một Revit Family Component mới với một cái tên thích hợp (ví dụ: Door Tag by Type Mark.rfa).
 6. Để sử dụng nhãn mới, Load vào trong đồ án.

Tip #3: Chia mặt trong revit

Q: Làm thế nào để chia mặt đứng (façade) thành những bề mặt có nhiều màu?

slip face

A:  Bạn có thể dùng công cụ Split Face trên bất kỳ đối tượng Non-Family Instance. Công cụ này chia bề mặt được chọn

mà không làm thay đổi cấu trúc của Element. Sau khi chia mặt, bạn có thể dùng công cụ Paint để tô các vật liệu khác nhau

lên khu vực đã chia cắt. Ví dụ, để cắt một mảng tường và thay đổi màu sắc xung quanh cửa sổ, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Vào Geometry Panel của Modify Ribbon, nhấp Split Face.
 2. Đặt trỏ chuột vào bề mặt muốn chia, có thể dùng phím TAB để chọn đúng bề mặt.
 1. Nhấp chuột để chọn mặt.
 2. Vẽ khu vực muốn chia cắt. Lưu ý rằng các nét cắt phải khép kín bên trong bề mặt chọn hoặc là không kín tại đường bao vật thể.
 1. Nhấp Finish Edit Mode để hoàn tất.

Sau đó bạn có thể dùng công cụ Paint (cũng được đặt trong Geometry Panel của Modify Ribbon) để áp vào khu vực vừa mới chia một vật liệu khác so với phần còn lại.

Nguồn: Tổng hợp.

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up