[Revit] Thắc mắc và giải đáp (part #1)Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Tip #1: Thể hiện nét khuất của mái trên mặt bằng

Q: Làm sao để thể hiện nét khuất của mái trên mặt bằng?

ANH

A: Có một số cách để làm, nhưng tôi nghĩ rằng cách sau đây là cách dễ nhất.

 1. Mở mặt bằng của Level mà bạn muốn thể hiện nét khuất của mái.

 2. Trong View Properties, sổ mục Underlay xuống chọn Level có thể thấy được mái. Bước này làm xuất hiện nét mái trên mặt bằng nhưng là nét liền mảnh.

 3. Vào Home Ribbon/View Panel chọn công cụ Linework. Revit chuyển sang Ribbon ngữ cảnh Modify/Linework.Chọn loại nét mong muốn.

 4. Nhấp vào mỗi cạnh của mái để đổi nét thể hiện.

 5. Trở lại View Properties và thay đổi Underlay lại thành None.


Tip #2: Sử dụng các bộ lọc (filter) để điều chỉnh các View nhìn

Q: Có cách nào dễ dàng để thể hiện mức độ chống cháy (fire rating) của tường trong Plan View?

A: Có. Có lẽ cách dễ nhất để thực hiện việc này là thiết lập những bộ lọc (filter) cho view dùng cho việc thể hiện tường chống cháy bằng mầu sắc, mẫu tô (fill pattern), hoặc kiểu nét (linetype). Và luôn ghi nhớ rằng các tham biến (parameter) phân biệt được chữ thường chữ hoa.Tip #3: Plan Regions

Q: Có cách nào để thể hiện nhiều cao độ trong cùng một mặt bằng?

Sẽ rất hữu dụng trong việc thể hiện mặt bằng giật cấp, hoặc thể hiện mái của một góc công trình cách Plan View hiện hành một vài tầng.

ANH 2

A: Có. Đây chính là mục đích của lệnh Plan Region trong Revit.

Công cụ Plan Region (đặt tại Creat Panel trong View Ribbon) giúp bạn vẽ một vùng khép kín với View Range được kiểm soát riêng, tách biệt khỏi Plan View

 1. Mở một Plan View.

 2. Trong Create Panel của View Ribbon, sổ Plan View xuống và chọn Plan Region.

 3. Vẽ một đường khép kín (closed loop) bằng công cụ Lines, Rectangles, hay Polygons.

 4. Trong Properties Palette, nhấp Edit.

 5. Trong hộp thoại View Range, xác định cao độ mong muốn (primary range) và chiều sâu thể hiện (view depth). Sau đó nhấp OK.

 6. Nhấp Finish Edit Mode trong Ribbon hiện hành.

Khu vực bên trong Plan Region vừa được tạo sẽ thể hiện dựa theo cao độ (view range) được gán cho Region.

Nên nhớ, mặt bằng chỉ đơn giản là một mặt cắt nằm ngang. Công cụ Plan Region cho phép bạn giật (jog) nhát cắt.

Nguồn: Tổng hợp.

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up