[Revit] Tài liệu Offline các chuyên đề Revit tại Pixels CafeKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Huy Training xin chia bộ tài liệu Offline của Revit tại Pixels Cafe

8. Làm việc nhóm (Worksets) trong Revit

7. Cấu hình Đồ họa

1. Tổng hợp các chuyên đề về Revit

2. Giới thiệu sức mạnh của BIM

3. Chuyên đề về khối lượng và thống kê

4. Chuyên đề về kết cấu trong BIM

5. Lịch sử BIM và Revit

6. Phương pháp học  Revit hiệu quả

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up