[Revit] Giảm dung lượng file trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hiện nay, nhiều bạn gửi bài nhờ Huytraining hỗ trợ, nhưng các bạn gặp khó khăn khi gửi file revit vì dung lượng file quá lớn. Để khắc phục hiện tượng này, Huytraining chia sẽ một thủ thuật để các bản giảm dung lượng file Revit mà nội dung trong File Revit không thay đổi

Trong video này giải quyết các vấn đề sau:

  • Hướng dẫn sử giảm dung lượng file bằng cách xóa các family thừa trong revit
  • Giảm nhanh dung lượng file bản lệnh “Pugre unused”
  • Phương pháp tọa file template gọn nhẹ
  • File sử dụng trong bài là một bạn gửi file hỏi tại sao khi save as nút project bị ẩn đi, chúng tôi đã trả lời bằng video hướng dẫn, các bạn xem ở đây
  • http://www.huytraining.com/tutorial-mien-phi/revit-chuyen-file-template-thanh-file-project.html

Hi vọng thủ thuật nhỏ này giúp ích cho mọi người.

Tham gia khóa học tại đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up