[Revit] Chuyển file Template thành file Project



Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Trong quá trình làm việc các bạn hay bị chọn nhầm file Template để vẽ. Bây giờ, bạn muốn chuyển nó thành file dự án mà không biết làm như thế nào. Hôm nay, Huytraining tiếp tục chia sẽ thủ thuật chuyển file *.rte thành file *.rvt

Chúc các bạn thành công.

Học thêm Revit Structure tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Template Revit phù hợp với TCVN bạn có thể tìm thấy ở đây

File Template Revit Structure mẫu theo BIM ở đây

Template revit theo chuẩn BIM ở đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up