[Revit] Bộ Thư viện Add-in cho Revit các phiên bản 2014 2015 2016Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Để sử dụng hết sức mạnh của Revit cũng như tăng tốc độ làm việc của các bạn, các bạn cần cài đặt thêm những công cụ Add-in hỗ trợ. Để giúp các bạn học tốt bộ môn Revit, Huy Training tổng hợp và chia sẽ bộ Add-in cho Revit thuôc các phiên bản 2014 2015 2016

Hi vọng bộ Add-in sẽ giúp đỡ các bạn trong học tập và công việc

add in

Chúc các bạn vui vẻ.

Hướng dẫn sử dụng ở đây


Tham gia học Online Revit Kiến trúc tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2013

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2014-chuyen-de-family-va-massing

Tham gia học Online Revit Kết cấu tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Tham gia học Offline tại Huy Training

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-architecture-revit-kien-truc.html

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html


Có thể bạn thích?

Giáo trình Từ Vựng Tiếng Anh trong Xây dựng... Với tốc độ phát triển hiện nay, các phần mềm xây dựng mới phục vụ công nghệ BIM càng ngày càng nhiều, các bạn phải trang bị nhiều kiến thức, và Tiếng ...
Revit Công trình thực tế vẽ thép bản cho cầu đường... Công trình thực tế Revit cho cầu đường [Revit] Bản Vẽ thực tế bố trí thép Revit ở cầu đương from Huytraining Cập nhật file ảnh triển khai mố ...
Hướng dẫn sử dụng công cụ BIM A360 Team của Autode... Hướng dẫn sử dụng A360 team. ( smartphone, ipad) Giảng viên Huy Thắng Chia sẽ phương pháp làm việc nhóm khi sử dụng A360 Hướng dẫn chi tiết ở đâ...
Revit Extensions phiên bản 2014 2015 2016 2017 201... Bộ Tools Extensions hỗ trợ Revit phiên bản 2014 2015 2016 2017 2018 Máy bạn đang sử dụng phiên bản nào thì cái đúng phiên bản đó. Ví dụ: bạn sử dụn...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up