[Revit] Bộ Thư viện Add-in cho Revit các phiên bản 2014 2015 2016Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Để sử dụng hết sức mạnh của Revit cũng như tăng tốc độ làm việc của các bạn, các bạn cần cài đặt thêm những công cụ Add-in hỗ trợ. Để giúp các bạn học tốt bộ môn Revit, Huy Training tổng hợp và chia sẽ bộ Add-in cho Revit thuôc các phiên bản 2014 2015 2016

Hi vọng bộ Add-in sẽ giúp đỡ các bạn trong học tập và công việc

add in

Chúc các bạn vui vẻ.

Hướng dẫn sử dụng ở đây


Tham gia học Online Revit Kiến trúc tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2013

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2014-chuyen-de-family-va-massing

Tham gia học Online Revit Kết cấu tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Tham gia học Offline tại Huy Training

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-architecture-revit-kien-truc.html

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html


Có thể bạn thích?

Trang thư viện seek autodesk đã sát nhập với bimob... Hiện nay thư viện seek autodesk đã chuyển về thư viện bimobject, làm nguồn thư viện Revit càng lúc càng phong phú, bây giờ bạn có thể vào thư viện của...
File Template Revit Structure mẫu theo BIM Để các bạn tiếp cần gần hơn với việc chuẩn hóa trong Revit, Huytraining chia sẽ bộ template mẫu của Graham Stewart một cây đa cây đề trong bộ môn Revi...
Tổng hợp các lệnh thường sử dụng trong Revit của n... "Chương trình Sự Tham gia của Khách hàng" của bộ phận nghiên cứu của Autodesk, qua nhiều năm, đã biên soạn một cơ sở dữ liệu gồm hơn 60 triệu lệnh cá ...
Tổng hợp tiêu chuẩn PAS 1192 tất cả các phiên bản... Hiện nay, BIM đã bắt đầu len sâu vào mọi ngỏ ngách của công trình từ Thế giới cũng như đến Việt Nam, Chúng ta không thể chối bỏ nó, vì nó vẫn tồn t...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up