[Revit] Bộ Thư viện Add-in cho Revit các phiên bản 2014 2015 2016Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Để sử dụng hết sức mạnh của Revit cũng như tăng tốc độ làm việc của các bạn, các bạn cần cài đặt thêm những công cụ Add-in hỗ trợ. Để giúp các bạn học tốt bộ môn Revit, Huy Training tổng hợp và chia sẽ bộ Add-in cho Revit thuôc các phiên bản 2014 2015 2016

Hi vọng bộ Add-in sẽ giúp đỡ các bạn trong học tập và công việc

add in

Chúc các bạn vui vẻ.

Hướng dẫn sử dụng ở đây


Tham gia học Online Revit Kiến trúc tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2013

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2014-chuyen-de-family-va-massing

Tham gia học Online Revit Kết cấu tại đây:

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Tham gia học Offline tại Huy Training

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-architecture-revit-kien-truc.html

http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html


Có thể bạn thích?

File Template Revit Structure mẫu theo BIM Để các bạn tiếp cần gần hơn với việc chuẩn hóa trong Revit, Huytraining chia sẽ bộ template mẫu của Graham Stewart một cây đa cây đề trong bộ môn Revi...
Link down trực tiếp các sản phẩm của Autodesk 2017... Direct link autodesk products 2017 Link down nhanh các sản phẩm của Autodesk Product 32-bit 64-bit 3ds Max 2017 N/A Pack 1 (mir) | ...
Hướng dẫn sử dụng công cụ BIM A360 Team của Autode... Hướng dẫn sử dụng A360 team. ( smartphone, ipad) Giảng viên Huy Thắng Chia sẽ phương pháp làm việc nhóm khi sử dụng A360 Hướng dẫn chi tiết ở đâ...
Thư viện Family và bài mẫu Biện pháp thi công... bạn Lương Thùy Khuê chia sẽ family và bài mẫu biện pháp thi công mà bạn sử tập được Liên hệ với bạn tại Face: https://www.facebook.com/luong.thuykh...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up