Phân biệt Building Sections, Wall Sections, Detail view, Plan callout, Detail callout ….Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

  • Nhiều học viên trong khóa học online tại Huytraining hỏi về các loại Section.
  • Để có cái nhìn chung nhất và các phương án sử dụng, Nguyễn Hoàng Anh sẽ trình bày chi tiết các loại section này để các sự lựa chọn phù hợp.
  • Trong bài này sẽ nói về các loại sau Building Sections, Wall Sections, Detail view, Plan callout, Detail callout ….
  • Sự giống nhau và khác nhau, các phân biệt, phương án áp dụng phù hợp
  • Chúc các bạn học tốt

Bài viết

Hướng dẫn video

 

Link tải bài viết

Các bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up