Những tính năng mới Revit 2018 và 2018.1Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Cập nhật những tính năng mới Revit 2018

Do đây là bản beta Revit 2018. Bản chính thức sẽ được thông bao sau
Nếu có thay đổi nào thì sẽ cập nhật tiếp tại link này

Nội dung tính năng mới được tổng hợp ở đây

 Những hình ảnh của Revit 2018

New Revit 2018

Update ngày 13/04/2017 tính năng mới từ autodesk tại đây

Update video

Nguồn bài viết: http://auto-beta-desk.blogspot.fr/?m=1

Link down file những tính năng mới

 

 

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up