Hướng dẫn sửa lỗi dầm cột giao nhau không tự trừKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Nhiều bạn khi vẽ dầm với dầm, dầm và với cột, cột với cột, cột với móng không tự trừ khi giao nhau,

Nguyên nhân là do: Khi bạn thiết lập family cho cột với dầm không thiết lập vật liệu cho cột và dầm đó thuộc loại vật liệu gì nên dẫn đến máy không phân biệt được thuộc tính vật liệu nên khi vẽ giao nhau không tự trừ giữa các cấu kiện khác vật liệu nhau

Bạn thiết lập ở đây:

revit-vat-lieu-cho-dam-cot

Hướng dẫn băng video bạn xem thêm ở đây

Chúc các bạn thành công


Từ khóa để tìm kiếm:

  • Khối lượng thống kê bê tông dầm cột bị dự
  • Dầm cột, dầm dầm không jonit lại với nhau
  • Vẽ dầm cột cứ báo lỗi jonit khi vẽ
  • Cách tạo family dầm cột cho đúng

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up