Hướng dẫn sử dụng Keynote trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

  • Thiếp lập Keynote theo TCVN
  • Lập dự toán trong revit
  • Lấy mã định mức bộ xây dựng vào Revit
  • Tạo ghi chú theo định mực 1751
  • Một phương pháp để lập dự toán trong Revit

Link down bài tập và tham gia full khóa học tại đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up