Hướng dẫn link Excel vào Revit và ngược lạiKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh

  • Copy bản thống kê từ Excel vào Revit
  • Copy bảng Thống kê từ Autocad vào Revit
  • Chuyển khối lượng từ Excel vào Revit
  • Khắc phục lỗi khi chuyển file excle vào Revit

Link down bài tập và tham gia full khóa học tại đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up