Hướng dẫn cách thiết lập file template mẫu theo TCVN trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Hướng dẫn Nguyễn hoàng Anh

Các bước thực hiện file template mẫu

Link down file template mẫu theo TCVN các bạn có thể tìm thấy ở đây

Full khóa học tại đây

File Template Revit Structure mẫu theo BIM ở đây

Template Revit phù hợp với TCVN bạn có thể tìm thấy ở đây

Template revit theo chuẩn BIM ở đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up