Family lưới B40 trong RevitKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Huytraining chia sẽ family Lưới B40 để gán vào tường cutain wall tạo ra hình lưới thép

Khi gán vào tường cutain wall

Để dụng được tường Cutain Wall mời bạn xem khóa học Revit tại huytraining

File down revit ở đây

 


Từ khóa để tìm kiếm:

 

Có thể bạn thích?

Hướng dẫn Việt Hóa Revit 2017 Hiện này, phần mềm Revit càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam, Huytraining cũng tự hào vì đã góp sức cho sự phát triển đó. Để giúp nhiều bạn dễ d...
Nội dung đào tạo Revit Architecture cho doanh nghi... Hiện nay, Huytraining Chia sẽ nội dung đào tạo Revit Architecture cho doanh nghiệp Nội dung đào tạo các bạn xem thêm ở đây Nội dung đào tạo Revi...
Biệt thư Huytraining Full kiến trúc, kết cấu, điện... Tác giả: Lê Hoàng Hải Học viên lớp online tại Huytraining Full các bộ môn Revit Architecture, Revit Structure, Revit Mep, robot structural, Chúc...
Family dàn giáo trong Revit Huytraining chia sẽ family giàn giáo để các bạn làm biện pháp thi công Thuộc tính family File down revit ở đây File...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up