Dùng Dynamo lấy tọa độ cọcKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Việc lấy tọa độ cọc trong revit hiện nay rất khó khăn phải viết add in hoặc dùng dynamo. Huytraining chia sẽ bạn cách dùng dynamo để lấy được các thông tin mà bạn chưa lấy được trong Revit nữa

Link down mời bạn vào đây

từ khóa tìm kiếm

  • Lấy đọa độ cọc
  • tag hàng loạt tọa độ cọc
  • Thống kê tọa độ cọc

Có thể bạn thích?

Hướng dẫn down và cài đặt các Add in cho Revit... Hướng dẫn sử dụng các Add in của Revit bạn cài đặt các add in bị lỗi không chạy, Hoặc cài đặt các add in hoặc extension trong Revit mà không xuất h...
Tool kết cấu lắp ghép Structural Precast Extension... Huytraining xin chia sẽ 1 tools hoàn toàn miễn phí giúp các bạn vẽ kết cấu lắp ghép Phù hợp với Revit 2018 Một số hình ảnh   Ng...
Tools vẽ sàn dự ứng lực trong Revit (Postension Ad... Huytraining đã cung cấp family vẽ sàn dự ứng lực, nhứng để vẽ đúng và chính xác các bạn làm cũng mất rất nhiều thời gian, các bạn gặp các khó khăn sau...
[Thư viện Revit] Tổng hợp các website down family ... Tổng hợp những website chứa thư viên cho Revit. Rất nhiều, các bạn từ từ khám phá. Huytraining sẽ không chịu trách nhiệm về việc full ổ cứng của các b...

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up