[Download] Phần mềm Revit 2014Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

từ phiên bản 2015 Revit đã bỏ phiên bản 32 bit, chỉ còn phiên bản 64 bit. Nhưng nhiều bạn chưa đủ điều kiện để nâng cấp máy. Nay Huytraining chia phần mềm Revit 2014 bản 32 Bit

Revit 2014

Link download

Học thêm Revit Kiến trúc tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2013

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-architecture-2014-chuyen-de-family-va-massing

Học thêm Revit Kết cấu tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-1

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-revit-structure-2015-tap-2

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up