Chuyển family Revit Architecture thành Revit MEPKết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây

Biền một family Revit Architecture thành 1 family Revit MEP

Nội dung trong video này gồm

  • Lấy thông số vào family Revit MEP
  • Gắn các coneter vào family revit
  • Biến 1 family trống thành family có thông số

Link down bài thực hành cũng như thư viện ban kích vào đây

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Revit một cách bài bản và khoa học Tại đây


Bình luận

Scroll Up